polityka prywatności
security

 

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Strony www.makrogroup.pl

Witamy na stronie https://makrogroup.pl („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność online jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, szczególnie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza polityka prywatności jest regulowana niniejszym oświadczeniem w odniesieniu do tych użytkowników Strony („Odwiedzających”), którzy odwiedzają bez przeprowadzania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się, aby dokonywać transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez MAKRO.STREAM SP. O.O. (łącznie „Usługi”) („Autoryzowani klienci”).

“Dane osobowe”

Odnosi się do wszelkich informacji identyfikujących lub mogących służyć do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji osoby, której dotyczą, w tym, między innymi, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, zabezpieczenia społeczne numer i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. Bez identyfikacji konkretnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych z określoną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy gromadzić podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych odwiedzających. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych klientów: nazwy, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Autoryzowanych klientów, charakter i wielkość firmy oraz charakter i rozmiar zasobów reklamowych, które Autoryzowany klient zamierza zakupić lub Sprzedać.

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą gromadzić te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Autoryzowanych klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, które działają wyłącznie jako łącza w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu dostosowania Witryny, wykonania odpowiednich ofert usług oraz spełnienia żądań zakupu i sprzedaży w Witrynie. Możemy przesyłać odwiedzającym i upoważnionym klientom wiadomości e-mail na temat badań, możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w celu kontaktowania się z odwiedzającymi i autoryzowanymi klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia wymaganych informacji.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe osób upoważnionych mogą być udostępniane innym upoważnionym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi upoważnionymi klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych gościach, w tym dane demograficzne naszych odwiedzających i autoryzowanych klientów, naszym stowarzyszonym agencjom i dostawcom zewnętrznym. Oferujemy również możliwość „rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami przez nas lub przez dowolną agencję działającą w naszym imieniu.

Jak przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez MAKRO.STREAM SP. O.O. jest bezpiecznie przechowywany i nie jest dostępny dla osób trzecich ani pracowników MAKRO.STREAM SP. O.O. z wyjątkiem zastosowania wskazanego powyżej.

Jakie opcje są dostępne dla odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i dystrybucji informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niechcianych informacji od nas i / lub naszych dostawców i powiązanych agencji, z którymi się kontaktują, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcją lub kontaktując się z nami do godziny 14:00.

Ciasteczka (cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę internetową na komputerze odwiedzającego, a przeglądarka odwiedzającego dostarcza ją do witryny za każdym razem, gdy odwiedzający powróci.

Czy pliki cookie są używane w witrynie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Używamy plików cookie w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych odwiedzających i wybranych przez nich usługach. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa w celu ochrony naszych autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli autoryzowany klient jest zalogowany, a witryna nie będzie używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy autoryzowanego klienta. Użytkownicy, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z https://makrogroup.pl, z wadą polegającą na tym, że niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie wykorzystywane przez naszych usługodawców

Nasi usługodawcy używają plików cookie, które mogą być przechowywane na twoim komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywanych plików cookie można znaleźć na naszej stronie informacyjnej dotyczącej plików cookie.

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług remontowych poprzez Stronę.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Makro.Stream sp. z o.o.  z siedzibą w Goleniowie ul. Jana Pawła II 10  KRS 0000630998 NIP 8513198075 REGON 365093651

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 1. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. Dane osobowe pozostawione na Stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis makrogroup.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT lub na facebook.